Bečarac dainavimo ir muzikavimo tradicija iš Rytų Kroatijos (Kroatija)

TRADICIJA:

Bečarac dainavimo ir muzikavimo tradicija iš Rytų Kroatijos (Kroatija).  2011 m. įtraukta į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

Bečarac yra populiarus Rytų Kroatijos muzikos žanras, giliai įsišaknijęs Slavonijos, Baranios ir Srijemo kultūrose. Bendravimas tarp atlikėjų yra labai svarbus: vedantieji dainininkai keičiasi vokalinėmis linijomis, siekdami perdainuoti vienas kitą, tuo pačiu kurdami, pamėgdžiodami ir jungdami dešimtskiemenes eilutes ir formuodami melodiją. Jiems visą laiką pritaria dainininkai ir tambūrų grupės. Muzika ne tik perteikia bendruomenės vertybes, bet ir leidžia dainininkams išreikšti mintis ir jausmus, kurie būtų netinkami, jei būtų išreikšti tiesiogiai arba kitame kontekste. Kiekvienas vedantysis dainininkas formuoja savo pasirodymą pagal kontekstą, o kūrinys trunka tiek, kiek leidžia dainininkų kūrybiškumas ir energija. Vedantieji dainininkai turi turėti stiprų balsą ir žinoti platų senų ir naujų dainų repertuarą, būti nuovokūs ir gudrūs bei gebėti pasirinkti ir derinti kupletus. Dabar tradiciją tęsia tiek vyrai, tiek moterys.

TRADICIJĄ PRISTATYS:

Moterų vokalinė grupė „Zwizde“ (Zagrebas, Kroatija), vad. Pavo Begovac

„Zwizde“ (kroatų kalba – „žvaigždės“) yra moterų vokalinė grupė iš Zagrebo (Kroatija), vienijanti tradicinės Slavonijos, Baranios, Srijemo, Bačkos (Serbija) ir Bosnijos Posavinos (Bosnija ir Hercegovina) muzikos mėgėjas. Regionai, kuriuose gyvena kroatų subetninė grupė šokciai, dar žinomi kaip Šokadija. Dauguma narių yra iš rytinių Kroatijos regionų, Zagrebo ir Voivodinos. Jos susibūrė į grupę, siekdamos išsaugoti ir propaguoti šokcių paveldą. Meilė gimtojo miesto tradicinei muzikai suvienijo buvusias „Zwizde“ nares 2007 m., kai jos atvyko į Zagrebą „baigti mokyklos“. „Mūsų muzikos dėmesys skiriamas šokcių dainoms pasaulietinėmis ir šventomis temomis bei dainavimo variacijoms atrasti ir propaguoti. Dainuojame originaliu, tradiciniu būdu, daugiausia a capella, su minimaliomis meninėmis intervencijomis. Kroatijos tradicinės muzikos konkursuose laimėjome daugybę apdovanojimų“.

: 2019 07 11 | : 19.00 val