Kolo, tradicinis liaudies šokis (Serbija)

TRADICIJA:

„KOLO“, TRADICINIS LIAUDIES ŠOKIS. 2017 m. įtrauktas į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą

Kolo yra tradicinis, kolektyvinis liaudies šokis, kurį šokėjai šoka nuleistomis rankomis susikibę grandinėle, paprastai judėdami linija ratu. Jis atliekamas pritariant muzikai privačiuose ir viešuose susibūrimuose ir įtraukia visus vietos bendruomenės narius. Kultūros ir meno draugijos bei liaudies šokių grupės taip pat yra svarbios tradicijos perteikėjos ir specialistės. Kolo turi svarbią integracinę socialinę funkciją, skatinančią kolektyvinį identitetą skirtinguose bendruomenių lygmenyse. Tai nacionalinio tapatumo simbolis ir vietinių bei regioninių bendruomenių tapatybės autentiškumo ženklas. Dėl pasirodymų žmonių ir bendruomenių svarbiausiose šventėse ši tradicija yra labai gyva ir tvari visai lygmenimis. Tradicijos perteikėjai ir vietos bendruomenės užtikrina jos matomumą organizuodami vietines, regionines ir nacionalines muges, festivalius ir konkursus, o tradicijos tvarumą taip pat užtikrina kultūros ir meno draugijos.

TRADICIJĄ PRISTATĖ:

Serbų kultūros centras „Vuk Stefanovic Karadzic“ (Bačka Topola, Serbija), vad. Slobodanka Rac

Serbų kultūros centras„Vuk Stefanovic Karadzic“ buvo įkurtas Bačka Topoloje 1990 m. vasario 21 d. Jo uždavinys – puoselėjant serbų tautos kultūrą, pažymėti jos dvasinį ir materialųjį ilgaamžiškumą, išsaugoti protėvių tradicijas ir perduoti jas būsimosioms kartoms. SKC nariai dalijasi dainomis, šokiais, muzika, gražiais tekstais ir papročiais folkloro sekcijoje, dainavimo grupėse, didžiajame liaudies orkestre, muzikos mokykloje, tradicinių liaudies instrumentų sekcijoje, mažajame chore, liaudies papročių studijų sekcijoje, tautinio kostiumo rankdarbių sekcijoje. Ypatingas dėmesys skiriamas papročių tikslumui, kostiumų autentiškumui, originalioms kūrybiškumo formoms puoselėti. Tokio SKC darbo rezultatas – sėkmė ir pripažinimas įvairiose peržiūrose ir festivaliuose tiek šalyje, tiek užsienyje.

: 2019 07 11 | : 11.00 val