Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės „LAUKSNOSE“

ŠIAUDINIŲ SODŲ TRADICIJA

 

BIRŽŲ KRAŠTO SUTARTINĖS IR JŲ ATLIKIMAS

 

DAINOS IŠ MARIŲ DUGNO. UŽLIETŲ KAUNO RAJONO KAIMŲ DAINAVIMO TRADICIJA

 

LOPŠINIŲ IR VAIKŲ MIGDYMO TRADICIJOS LIETUVOJE

 

ŠIAURĖS RYTŲ AUKŠTAIČIŲ MUZIKAVIMAS PETERBURGO ARMONIKA

 

POLKA LIETUVOJE

 

SENOVINIS STINTELIŲ IR SELIAVŲ GAUDYMAS ŽIEMĄ SUKANT BOBAS MINDŪNŲ KAIME ANT BALTŲJŲ LAKAJŲ EŽERO

 

MUZIKAVIMAS BANDONIJA TAURAGĖS KRAŠTE

 

KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖS

 

LIETUVIŠKOS RISTYNĖS

 

 

: 2019 07 11 | : 12:00 val