„Nijemo Kolo“, tylusis Dalmatijos krašto ratelinis šokis (Kroatija)

TRADICIJA:

„NIJEMO KOLO“, TYLUSIS DALMATIJOS KRAŠTO RATELINIS ŠOKIS. 2011 m. įtrauktas į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą

„Nijemo Kolo“ šoka pietinės Kroatijos Dalmatijos krašto bendruomenės. „Nijemo Kolo“ atliekamas uždarame rate, šokėjai vyrai veda partneres moteris energingais, spontaniškais žingsniais – šokėjas vyras viešai tikrina savo partnerės gebėjimus, regis, be apibrėžtų taisyklių. Žingsniai ir figūros, dažnai energingi ir įspūdingi, priklauso nuo dalyvių nuotaikos ir norų. Išskirtinis tyliojo šokio bruožas yra tas, kad jis atliekamas išskirtinai be muzikos, nors prieš šokį ar po jo gali būti dainuojama ar grojama. „Nijemo Kolo“ tradiciškai atliekamas karnavaluose, mugėse, per šventes ir vestuves. Tai būdas merginoms ir vaikinams susitikti ir susipažinti. Skirtinguose kaimuose skirtingai atliekamas „Nijemo Kolo“ taip pat parodo jų gyventojų išskirtinį tapatumą.

 

TRADICIJĄ PRISTATĖ:

Vrlikos kultūros ir meno draugija „Milan Begović“ (Vrlika, Kroatija), vad.Nikola Uzun

 

1964 m. įkurta kultūros ir meno draugija veikė „Gradinos“ vardu. 1982 m. „Gradina“ pakeitė pavadinimą į Vrlikos kultūros ir meno draugija „Milan Begović“. Per savo veiklos metus kultūros ir meno draugija „Milan Begović“ koncertavo Vengrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Austrijoje, Slovėnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Italijoje bei gimtojoje šalyje vykusiuose tarptautiniuose festivaliuose. Ši draugija surengė Vrlikos vasaros festivalį ir pastatė komišką operą „Juokdarys Ero“. Kolektyvas išsiskiria įspūdingais tautiniais drabužiais, unikaliomis dainavimo ir šokių tradicijomis.

: 2019 07 11 | : 19:00 val