„Opera dei Pupi“, Sicilijos lėlių teatras (Sicilija – Italija)

TRADICIJA:

„OPERA DEI PUPI“, SICILIJOS LĖLIŲ TEATRAS. 2008 m. įtrauktas į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą (pirmą kartą paskelbta 2001 m.)

Lėlių teatras, žinomas kaip „Opera dei Pupi“, atsirado Sicilijoje XIX a. pradžioje ir sulaukė didelės sėkmės tarp salos darbininkų. Lėlininkai pasakojo istorijas, paremtas viduramžių riterių literatūra ir kitais šaltiniais, pvz., italų renesanso eilėraščiais, šventųjų gyvenimais ir pasakojimais apie garsius plėšikus. Šiuose pasirodymuose lėlininkų dialogai dažniausiai kildavo improvizuojant. Dvi pagrindinės Sicilijos lėlių teatro mokyklos Palerme ir Katanijoje iš esmės skyrėsi lėlių dydžiu ir forma, valdymo technika ir spalvingų scenos fonų įvairove. Šie teatrai dažnai buvo šeimos verslas. Lėles, garsėjančias išraiškingais veidais, droždavo, dažydavo ir konstruodavo amatininkai, pasitelkdami tradicinius metodus.

TRADICIJĄ PRISTATĖ:

„Marionettes the Napoli brothers“ (Katanija, Sicilija – Italija) 
vad. Napoli Fiorenzo

 

Gaetanas Napolis įkūrė bendrovę 1921 m., o vėliau patikėjo ją savo trims sūnums – Pipui, Rosarijui ir Natalei. Keturi Natalės vaikai kartu su nepailstančia mama Italia Chiesa tęsė šią seną šeimos tradiciją. Dabar pasirodymus aktyviai rengia Fiorenzo vaikai. Bendrovėje taip pat dirba antropologas Alessandras Napolis – jis rūpinasi pasirodymų reikalais, o Fiorenzo žmona Agnese Torrisi yra direktorė. Perduodama šią nuostabią tradiciją iš kartos į kartą, Napolių šeima rengia pasirodymus, paremtus senoviniais siužetais ir savo tekstais. Šeima yra sukūrusi šiuolaikinių lėlių teatro spektaklių ir toliau saugo šią senovinę Katanijos profesiją. Šeimos kolekciją sudaro XIX a. pabaigos–XX a. pradžios marionetės,  dekoracijos, plakatai ir teatro įrengimai. Napolių bendrovė taip pat rengia ekspozicijas apie Katanijos lėlių teatrą, organizuoja susitikimus ir seminarus, kuriuose kalba apie šią senovinę meno rūšį, tebegyvuojančią dėl aistros, perduodamos iš kartos į kartą.

: 2019 07 11 | : 19:00 val