Rankų darbo eglutės papuošalų gamyba iš pūstų stiklo karoliukų (Čekija)

Rankų darbo eglutės papuošalų gamyba iš pūstų stiklo karoliukų. Įtraukta 2020 metais į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą

TRADICIJA

Rankų darbo eglutės papuošalų gamyba iš pūstų stiklo karoliukų – tradicinis amatas, laikomas pagrindiniu Šiaurės Bohemijos Milžinų ir Džizero kalnų regionų kultūros elementu, kur pūsti stiklo karoliukai gaminami nuo XVIII amžiaus pabaigos, tradicinis amatas yra specializuotas ir techniškai sudėtingas. Būtent tokia gamybos technika buvo perduodama šeimose iš kartos į kartą. Smulkūs gamybos cechai taip pat buvo šios tradicijos ir gamybos būdo saugotojai, tačiau tik vienas kitas iš jų išgyveno socialistinės ekonomikos pertvarkos epochą. Kulhavý šeimos dirbtuvėms pavyko išsaugoti jiems senolių perduotas žinias ir toliau bendradarbiauti su vietiniais karoliukų gamintojais. Kultūros švietimo įstaigos, muziejai, organizuodami seminarus, taip pat prisideda prie šios tradicijos sklaidos. Tokių kalėdinių papuošalų kūrimas pasitaiko ir tradicinėse pasakose apie Krakonošą, legendinį kalnų valdovą.

ATLIKĖJAI

Barbora Kulhavá, Marek Kulhavý iš Čekijos Poniklos miesto. Tai geriausiai Čekijoje žinomi meistrai, puoselėjantys rankų darbo eglutės papuošalų gamybos iš pūstų stiklo karoliukų tradiciją.

Kalėdinių papuošalų iš stiklo karoliukų gamyba pasižymi specifine stiklo apdirbimo technologija. Ši tradicija Čekijoje yra žinoma ir tęsiasi jau daugiau nei 120 metų. Karoliukai gaminami pučiant įkaitintą stiklinį vamzdelį, iš anksto įdėtą į žalvarinę formą. Po to karoliukų virvelė pasidabruojama, nuspalvinama ir dekoruojama rankomis. Vėliau ji yra supjaustoma į trumpesnius gabaliukus arba atskirus karoliukus, kurie suveriami ant vielos ir taip suformuojami į lengvus ir blizgančius kalėdinius papuošalus.

Festivalio „Lauksnos“ kūrybinių dirbtuvių metu galėsime pamatyti daugiausiai išmonės reikalaujančią šio amato dalį – stiklo karoliukų pūtimą iš karšto stiklo vamzdžio. Po to padedant čekų meistrams bus galima pabandyti surinkti ir savo Kalėdų žvaigždę.

//

Handmade Production of Christmas Tree Decorations from Blown Glass Beads. Inscribed in 2020 on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

TRADITION

 The production of handmade Christmas tree ornaments from blown glass beads is a traditional craft considered to be a key element in the culture of the Giant Mountains regions of North Bohemia, where blown glass beads have been made since the late 18th Century. It was the production technique that was passed down through families from generation to generation. Small production workshops were also carriers of this tradition and method of production, but only one survived an era of socialist economic transformation. The Kulhavý family's workshops have managed to preserve knowledge and continue to work with local bead manufacturers to preserve traditions. Cultural educational establishments, in particular museums, also contribute to the dissemination of this tradition by organizing seminars. The creation of such Christmas decorations occurs in folk tales about Krakonoš, the legendary ruler of the mountains.

PERFORMERS

Barbora Kulhavá, Marek Kulhavý from the Poniklos city in Czech Republic. These are masters who cherish the tradition of making handmade Christmas tree decorations from blown glass beads.

The production of Christmas decorations from glass beads is characterized by a specific glass processing technology. This tradition is well known in the Czech Republic and has been going on for more than 120 years. The beads are made by blowing a heated glass tube pre-filled into a brass form. The string of beads is then silver-plated, painted and decorated by hand. It is then cut into shorter pieces or individual beads that are strung on wire and thus formed into light and shiny Christmas decorations.

During the creative workshop of the Festival "Lauksnos", we will be able to see the most ingenious part of this craft – blowing glass beads from a hot glass tube. After that, with the help of Czech masters, it will be possible to try to collect your Christmas star as well.

 

: 2022-06-23 | : 11:00 val