Sutartinės, lietuvių polifoninės dainos (Lietuva)

Sutartinės, lietuvių polifoninės dainos. Įtrauktos 2010 metais į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą

TRADICIJA

Sutartinės yra archajiškas aukštaičių regiono dainavimo stilius. Tai vieni seniausių dviejų – trijų balsų polifonijos pavyzdžiai. Joms būdingi trys pagrindiniai senovinės polifonijos principai: heterofonija, paralelizmas, kanonas ir imitacija. Seniausių užuominų apie sutartines randama XVI a. rašytiniuose šaltiniuose, tačiau pačios sutartinės surinktos XIX–XX a. Sutartinės iš kitų stilių išsiskiria aiškia sinkopuota ritmika bei sekundų darna. Sutartines paprastai giedodavo moterys, vyrai dalyvaudavo instrumentinėse sutartinėse kankliuodami, lamzdžiuodami, skudučiuodami, pūsdami ragus, daudytes. Sutartinių tyrėjai priskaičiuoja bemaž keturiasdešimt skirtingų sutartinių atlikimo būdų. Dažniausiai tradicijoje sutinkamos dvejinės, trejinės bei keturinės sutartinės.  

ATLIKĖJAI

Festivalio atidarymo bei didžiajame koncertuose sutartinių – lietuvių polifoninių dainų tradiciją pristato sutartinių giedotojų grupės „Trys keturiose“ (vadovė Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, Vilnius), „Sasutalas“ (vadovas Andrius Morkūnas, Kaunas) ir Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ sutartinių atlikėjai (vadovės Milda Ričkutė ir Kristina Aponavičiūtė).

Renginyje „Sutartinių ratas“ Laikrodžių muziejaus kiemelyje pagal laikrodžio rodyklę suksis ir daugiau sutartinių atlikėjų grupių, tai: „Trys keturiose“, „Ratilio“, „Labingis“, „Siulingėla“  (Vilnius), „Sasutalas“ (Kaunas), „Saulala“, „Siaudela“, „Žemyna“ (Biržai).

//

Sutartinės, Lithuanian Multipart Songs. Inscribed in 2010 on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

TRADITION

 Traditional sutartinės is an archaic style of singing in the Aukštaitija region. These are some of the oldest examples of polyphony with two or three voices. They are characterized by three basic principles of ancient polyphony: heterophony, parallelism, canonism, and imitation. The oldest allusions to the treaty are found in the 16th Century in written sources, but the traditionally performed ones were collected just in the 19th and the 20th Centuries. The conventional syncopated rhythms and harmony in seconds stand out from the other styles. Sutartinės were usually sung by women, and men participated in instrumental contractions by playing on kanklės, lamzdeliai, skudučiai, blowing ragai and daudytės. Sutartinės researchers count almost forty different their performing styles and forms. Dvejinės, trejinės, ketuinės (double, triple and quartet) sutartinės are the most common in the tradition at present, and they also need special attention for their survival and living continuity.

PERFORMERS

 At the opening of the Festival and at the Main Concert, the tradition of Lithuanian polyphonic songs sutartinės will be presented by the groups “Trys keturiose” (“Three in Four”, leader Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, Vilnius), “Sasutalas” (leader Andrius Morkūnas, Kaunas) and performers of Vilnius University Folklore Ensemble “Ratilio”, managers Milda Ričkutė and Kristina Aponavičiūtė.

There will be more sutartinės performing groups in the Concert at Courtyard of the Clock Museum – “Trys keturiose”, “Ratilio”, “Labingis”, “Siulingėla” (Vilnius), “Sasutalas” (Kaunas), “Saulala”, “Siaudela”, “Žemyna” (Biržai).

: 2022-06-23 | : 11:00 val