Tradicinės Gruzinų imtynės Čidaoba ir chridoli (Sakartvelas)

Tradicinės Čidaoba imtynės. Įtrauktos 2018 metais į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą

TRADICIJA

Čidaoba – labai senos kartvelų nacionalinės tradicinės  imtynės. Jos visados buvo labai garsios ir yra laikomos vienomis iš sambo šaltinių. Čidaoba imamasi tik stovint. Leidžiama atakuoti ir kojomis – pakišti koją ar mesti per koją. Tikros pergalės tikslas – parversti priešininką ant nugaros. Parkritusį priešininką bandyti apversti ant nugaros neleidžiama. Nepasiekus tikros pergalės už metimą ne ant nugaros gali būti teisėjo užskaitoma pusinė pergalė. Čidaoba imtynės pasižymi labai greitu tempu ir joms būdingi kojų pakišimai, pakirtimai, užkabinimai, apvijimai, metimai per nugarą ir pan. Imamasi vilkint drobines striukes čochas su trumpomis rankovėmis (kartais – visai be rankovių), sujuostą drobiniu diržu, ir trumpikes. Striukės skvernai surišami už nugaros. Per skvernų mazgą sujuosiama diržu. Imantis galima griebti už bet kurios striukės vietos virš diržo. Gruzinų berniukai imdavo mokytis čidaoba imtynių nuo ankstyvos vaikystės.

Imtynių metu būtinai grojama tradiciniais muzikos instrumentais zurnomis. Imtynės trunka 5 minutes. Nugalėtojas tradiciškai apdovanojamas gyva avimi ar kitu prizu.

Iki XX a. pradžios kiekviename Sakartvelo regione buvo specialios vietos, kuriose vykdavo kovos menų varžybos. Čia žinoma daugiau kaip 30 imtynių stilių. Sakartvelo laisvųjų ir graikų-romėnųimtynių kovotojai garsėjo Europos ir pasaulio čempionatuose. Laikoma, kad tai lėmė čidaoba imtynių tradicijų tąsa.

ATLIKĖJAI

Sakartvelo imtynių federacija pristato dvi senas nacionalinių imtynių sporto šakas: čidaoba bei chridoli. 1945 m. rugpjūčio 30 d. Gruzijos vyriausybės dekretu buvo įkurta Gruzijos imtynių federacija, kurios pirmasis garbės prezidentas buvo didysis gruzinų mokslininkas Niko Ketskhoveli. Šiuo metu federacijos prezidentas yra Sakartvelo imtynininkas, Europos čempionas, nusipelnęs sporto meistras Gela Beruašvilis. Festivalyje tradicinės muzikos lydimas senąsias imtynes pristatys jauni federacijos sportininkai, tradicijų saugotojai. Gela Beruašvilis rūpinosi čidaoba imtynių fiksavimu bei bylos parengimu teikiant pasaulinei UNESCO komisijai, kad ši archainė imtynių rūšis būtų saugojama ir propaguojama. Dabar šios federacijos tikslas yra ir chridoli imtynes įtraukti į Nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Šios imtynės įspūdingos, priskirtinos prie archainių sporto formų ir labiau primena dvasinį žmogaus šokį/sklendimą ore nei sportą. Atvykimas į Lietuvą Sakartvelo imtynių federacijai reiškia didelį tradicinių imtynių sklaidos Europoje ir pasaulyje pasiekimą.

//

Chidaoba, Wrestling in Georgia. Inscribed in 2018 on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

TRADITION

Chidaoba (wrestling) is an ancient form of martial art practised by a large proportion of the male population throughout all the regions, villages and communities of Sakartwell. Bearers of the tradition include young people, city residents, sports clubs, educational institutions and amateur organizations. The practice is a complex phenomenon that combines elements of wrestling, music, dance and special garments (chokha). Having had a combat function until the late Middle Ages, Chidaoba gradually became a spectacular sport. Tournaments take place in an open-air arena, surrounded by a large audience, accompanied by a traditional wind (zurna) and drum (doli) instrumental music, which marks the beginning. Wrestlers attempt to defeat each other through special holds, and vibrant music enhances the dynamics of the contest. Chidaoba uses an important number of special wrestling holds: there are an estimated 200 such holds and counter-holds, the combination of which speaks to the wrestlers’ creativity. The victorious wrestler would be awarded a live male sheep or other prize.

At the beginning of the 20th Century, there were special places in each region of Georgia where martial arts competitions took place. The traditions of the soldiers and the rules of the competition were very varied, counting more than 30 wrestling and wrestling styles. The practice encourages a healthy lifestyle and plays an important role in intercultural dialogue. From early spring to autumn, young people practise wrestling outdoors, mastering skills previously acquired by watching matches, and there are wrestling sections in almost every village and city of Sakartwell. This old tradition of martial arts has helped this proud country to survive for hundreds of years.

Chridoli in Sakartwell is a sort of martial art that involves the technique of punching and throwing, and the control of traditional iron weapons.

PERFORMERS

The Sakartwell Wrestling Federation presents two old Georgian wrestling sports: chidaoba and chridoli. August 30, 1945 The Georgian Wrestling Federation was established by a decree of the Georgian government, and its first honorary president was the great Georgian scientist Niko Ketskhoveli. Currently, the president of the federation is Gela Beruashvili, a Sakartwell wrestler and European champion. The old wrestling, accompanied by traditional music, will be presented at the Festival by young athletes and custodians of traditions. Gela Beruashvili took care of the recording of the Chidaoba wrestling and the preparation of the case by submitting it to the World Commission for UNESCO for the protection and promotion of this archaic type of wrestling. The goal of this federation is now to include chridoli wrestling in the Intangible Cultural Heritage List, as this wrestling is spectacular, one of the most archaic forms of sport, and more reminiscent of the spiritual dance/gliding of a person in the air than a sport. Arriving in Lithuania for the Sakartwell Wrestling Federation is a big step in spreading traditional wrestling in Europe and the World.

: 2022-06-23 | : 11:00 val