Rytų Kroatijos Bečarac dainavimo bei muzikavimo tradicija

Rytų Kroatijos Bečarac dainavimo bei muzikavimo tradicija

„SINOVI ATARA“, vad. Mirza Karić (Zagrebas). Vyrų vokalinė grupė vaizdingu pavadinimu „Sinovi Atara“ („Ataros sūnūs“) yra Kroatijos kultūros paveldo išsaugojimo asociacijos „CroETHNO“ Zagrebe dalis. „Sinovi Atara“ dainuoja ne tik Šokci kilmės vyrai, bet ir „Šokačke“ dainos gerbėjai, norintys prisidėti prie Slavonijos, Baranios, Srijemo, Bačkos ir kitų sričių, kuriose gyvena kroatai Šokci, nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo. Grupė puoselėja tradicinę minėtų sričių vokalo techniką ir muziką, suburia dainininkus ir grojančiuosius styginiais instrumentais bei renka tradicinius instrumentus (samica, gajda, diplica ir dvojnica). „Ataros sūnūs“ per pasirodymus vilki autentiškus Slavonijos kostiumus. 

Rytų Kroatijos Bečarac dainavimo bei muzikavimo tradicija. 2011 metais įrašyta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą

                                         

Bečarac dainavimo bei muzikavimo tradicijos yra žinomos rytinėje Kroatijos dalyje – Slavonijos, Baranios ir Srijemo etnografiniuose regionuose. Kiekviena dainos posmo eilutė čia yra sudaryta iš dešimties skiemenų. Dešimties – dvylikos ir daugiau balsingų dainininkų grupė privalo gerai jausti vienas kito melodijų vingius. Vedantieji dainininkai perima vienas kito melodijas ir tęsia jas įvairiai perkurdami, puošdami naujais virtuoziškais išvingiavimais. Likusieji dainininkai pagrindinę melodijos liniją čia pat vėl įmantriai perkuria savo balsais. Tokiam Bečarac dainavimui dažnai pritaria tamburų instrumentinio ansamblio muzika. Šiuo metu kroatų Bečarac dainavimo tradicijas žino ir jas tęsia tiek vyrai, tiek moterys. Toks stiprų emocinį užtaisą turintis specifinis dainavimo būdas Rytų Kroatijoje yra plačiai paplitęs iki pat šių dienų. Dainos skamba ir įvairių bendruomenės ar šeimos švenčių metu, ir kasdieniame gyvenime. Daugiau žr.: https://www.youtube.com/watch?v=6_Kw18DWHP4