Patronažas

Patronažas

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija
UNESCO yra vienintelė unikali Jungtinių Tautų agentūra, turinti aktyviai veikiantį valstybių narių atstovų – nacionalinių UNESCO komisijų – tinklą, paremtą tarpusavio bendradarbiavimu. Nacionalinėms UNESCO komisijoms tenka svarbūs konsultavimo, informacijos mainų, partnerystės įgyvendinimo uždaviniai,  jos atlieka didžiulį vaidmenį įgyvendinant UNESCO veiklos programas.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslas – laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant UNESCO tikslus atitinkančias programas.
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe bei atsakingomis ministerijomis, jų padaliniais, viešosiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis švietimo, mokslo ir kultūros srityse, taip pat su šių sričių specialistais ir ekspertais. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos partneriai – UNESCO asocijuoti centrai, katedros ir klubai, UNESCO Asocijuotų mokyklų tinkle dalyvaujančios Lietuvos mokyklos.
 
Daugiau: http://www.unesco.lt/