PREKYBA/AMATŲ DEMONSTRAVIMAS

PREKYBA/AMATŲ DEMONSTRAVIMAS

Festivalio „Lauksnos“  Amatų miestelis (liepos 12-14 d.) 

REGISTRACIJA

 

KAS GALI DALYVAUTI

Pirmenybine tvarka iki birželio 1 d. registruojami:

UNESCO saugomų tradicinių amatų ir liaudies meno sričių  puoselėtojai;

Lietuvos tradicinių amatų meistrai;

Tautinio paveldo produktų gamintojai;

Amatų rekonstruktoriai,

Kultūros paveldo puoselėtojai;

Meistrai ir  amatininkai, kuriems liaudies meno, senųjų amatų tradicijų tęstinumas yra svarbesnis nei kūrybinės ambicijos.

Likus laisvų vietų, bet ne vėliau kaip iki birželio 21 d. registruojami gamintojai, kūrybiškai interpretuojantys tradicinės kultūros elementus.

Dėl nedidelio vietų skaičiaus organizatorius gali riboti to paties amato atstovų dalyvavimą.  

KAIP REGISTRUOTIS

Registracija vyksta elektroniniu paštu: i.armoniene@etnocentras.lt

Nurodytu el. paštu prašome atsiųsti užpildytą dalyvio ANKETĄ, tautinio paveldo sertifikato, tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopiją, bent porą kokybiškų nuotraukų, iliustruojančių  besiregistruojančiojo veiklą.

Kiekvienam, kuris kreipsis dėl dalyvavimo, bus atsakoma asmeniškai elektroniniu paštu.

Informaciją dėl vietos numerio, atvykimo laiko ir kt. renginio dalyvis gaus ne vėliau kaip 2 dienos prieš renginį anketoje nurodytu el. paštu.  

MOKESTIS, KITOS SĄLYGOS

Organizatoriui mokėti mokesčio nereikės. Amato demonstravimas yra privaloma dalyvavimo sąlyga.

Artėjant renginiui „Amatų miestelio“  dalyviai atskiru laišku bus informuojami, kad  kreiptųsi į Klaipėdos miesto savivaldybę dėl leidimo prekiauti išdavimo. Vietinės rinkliavos mokesčio dydžiai ir kita informacija:  https://gyventojams.klaipeda.lt/lit/Leidimu-prekiauti-ir-teikti-paslaugas-renginiu-metu-isdavimas/4/1594.

Klaipėdos miesto tarybai priėmus sprendimą atleisti „Lauksnų“ dalyvius nuo vietinės rinkliavos mokesčio už leidimo prekiauti išdavimą, mokesčio nereikės mokėti. Informacija bus patikslinta.

TAISYKLĖS

Amatų miestelio dalyviai prekiauja savo  pagamintais dirbiniais, kurie išvardinami registracijos anketoje.

Kiekvienam suteikiamas su organizatoriumi suderintas plotas prekybai ir amato demonstravimui.

Dalyvis gali prekiauti tik jam suteiktoje vietoje, draudžiama priimti prekiauti kitus asmenis.

Privaloma turėti baltas ar gelsvas palapines. Išimtys derinamos su organizatoriumi.

Prekyba iš transporto priemonių negalima, retos išimtys derinamos su organizatoriumi.

Dalyvių apranga privalo derėti su puoselėjamu amatu bei renginio žanru. Dalyvis privalo renginio metu segėti organizatoriaus išduotą dalyvio kortelę.

Elektros energiją suteiks organizatorius, anketoje būtina nurodyti jos poreikį.

Renginio dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad prekybinė vieta ir jos aplinka būtų tvarkinga ir švari.

Dokumentais ir leidimais,  reikalingais prekybai (maisto ir veterinarijos tarnybos leidimu; verslo liudijimu; individualios veiklos pažymėjimu ir kt.) privalo pasirūpinti ir turėti renginio dalyvis.

Dalyviai privalo vadovautis visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais teisės aktais. Organizatoriai už mugės dalyvio padarytus nusižengimus neatsako.

Dalyvis, užpildydamas ir pateikdamas registracijos anketą, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

KITA INFORMACIJA

Festivalio „Lauksnos“ metu bus filmuojama ir fotografuojama, o nuotraukos bei filmuota medžiaga naudojama nekomerciniais tikslais, viešinama internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kituose informacijos sklaidos kanaluose.

Amatų miestelis vyks liepos 12-14 d. Teatro aikštėje, Sukilėlių gatvėje, Teatro gatvėje.

 

 Informacija tel. 8 46 310022

„Amatų miestelio“ koordinatorė Irena Armonienė