Kas gali dalyvauti?

Kas gali dalyvauti?

KAS GALI DALYVAUTI?

Dalyvauti Tarptautiniame nematerialaus kultūros paveldo festivalyje „Lauksnos“ gali atstovai tų vertybių, kurios yra įtrauktos į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija reglamentuotus sąrašus (Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą ir Gerosios nematerialaus kultūros paveldo apsaugos patirties (veiklų) registrą).