Dolni Polog regiono (Makedonija) vyrų dvibalsis dainavimas (Glasoečko)

Dolni Polog regiono (Makedonija) vyrų dvibalsis dainavimas (Glasoečko)

„TRIO GAVROVSKI“, vad. Milorad Gavrovski (Tetovo). Tai vieni žinomiausių „Glasoechko“ dainavimo atstovų, daugiau nei keturis dešimtmečius saugantys, puoselėjantys ir perduodantys šį savitą Makedonijos kultūrinį paveldą. Prieš daugiau nei 40 m. grupė vadinosi „Broliai Gavrovski“, o jos nariai buvo trys broliai Miloradas, Vaso ir Slavko Gavrovski. 1999 m. Slavko pakeitęs Milorado sūnus Miroslavas greitai tapo vedančiuoju balsu. Grupės pavadinimas buvo pakeistas iš „Broliai Gavrovski“ į „Trio Gavrovski“. Jau daugelį metų trio koncertuoja įvairiuose prestižiniuose festivaliuose, etnofestivaliuose, dalyvauja seminaruose ir kituose renginiuose ne tik Makedonijoje, bet ir kitose šalyse. Jie yra įrašę keletą savo pačių kompaktinių plokštelių, o taip pat ir su garsiais Makedonijos liaudies dainininkais ir muzikantais. 2003 m. jie įsteigė asociaciją, pavadintą „Trio Gavrovski“ iš Tetovo“, skirtą Makedonijos liaudies dainavimo tradicijai išsaugoti. Pagrindinis šios asociacijos tikslas yra nuolat saugoti Makedonijos tikrojo tradicinio dainavimo specifiką ir inicijuoti jos perdavimą jaunajai kartai. 

Dolni Polog regiono (Makedonija) vyrų dvibalsis dainavimas (Glasoečko)
                                 
Festivalio svečiai iš Makedonijos „Trio Gavrovski“, pristatė Dolni Polog regiono vyrų dvibalsio dainavimo (Glasoečko) tradiciją, į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą įtraukta 2015 m.                                                                                                                                                                                                                                          
TRADICIJA:
Dolni Polog regione (Makedonija) yra išlikęs senasis tradicinis vyrų dainavimas dviem balsais, vadinamas „Glasoečko“. Dainos dainuojamos polifoniškai – viršutinis balsas čia veda melodiją, o bosai jam pritaria tęsiamais balsais. Dainuojama grupėmis po du ar tris įvairių švenčių, vestuvių, kitų vaišių ar susibūrimų metu. Daugiakultūrinėje Makedonijoje „Glasoečko“ dainavimas yra tapęs vietinio Dolni Polog regiono etninės tapatybės simboliu. Ši tradicija yra perduodama iš kartos į kartą: senelis – tėvui, tėvas – sūnui nerašytiniu būdu. Išmokti tiksliai ir gerai dainuoti – ilgus dešimtmečius buvo kiekvieno Dolni Polog vaikino garbės reikalas.